na na
naa naa
naam 1 naam 1
naam 2 naam 2
naan inaan
naan 1 naan 1
naan 2 naan 2
nabek nabek
nabil nabil
nabung nabung
naga' naga'
nagal nagal
naidung naidung
naik naik
nailan nailan
naita naita
naku' inaku'
naku' naku'
nalang nalang
nalip nalip
namal namal
nami nami
namu namu
nana' nana'
nanam nanam
nanap nanap
nanapan kanap
nanapan nanapan
nandaw nandaw
nanga nanga
nangka' nangka'
nanid nanid
nanta' nanta'
nanu nanu
napet penepeten
napet napet
napu napu
napu' napu'
nasud nasud
natag natag
natek natek
nati nati
naug naug
Naung Naung
nawi nawi
naya' naya'
nayntinayn nayntinayn
nda' di ginaa nda' di ginaa
nda' mainsan mainsan
nda' mainsan nda' mainsan
nda' pegulingel mekpelutu' nda' pegulingel mekpelutu'
nda' nda'
ndai' kailingan iling
ndai' kailingan ndai' kailingan
nda'i kelangan nda'i kelangan
ndai' pantag ndai' pantag
ndai' pinaas ndai' pinaas
nda'ig betad nda'ig betad
nda'ig labet nda'ig labet
nda'ig lalagen nda'ig lalagen
ndi' buglisan musing ndi' buglisan musing
ndi' maita' ndi'
ndi' maita' ndi' maita'
ndi' mekesikaw ndi' mekesikaw
ndi' ndi'
ne 1 nu
ne 1 ne 1
ne 2 ni 1
ne 2 ne 2
ne 3 ne 3
neem neem
negul negul
neknay neknay
neled neled
nelipen nalip
nelipen nelipen
nembit nembit
nembu' nembu'
nemun nemun
nen -en
nen nen
nenagen nenagen
nenat nenat
nengaw pinengawan
nengaw nengaw
nengi nengi
nenginengi nengi
nenginengi nenginengi
nepet nepet
nga nga
ngaay ngaay
ngadas ngadas
ngalan ngalan
ngalapngalap alap
ngalapngalap ngalapngalap
ngatu ngatu
ngelem ngelem
ngenep ngenep
ngenga' ngenga'
ngeni nengi
ngeni ngeni
ngiagngiag ngiagngiag
ngibu ngibu
ngiis ngiis
nginampen nginampen
ngisi ngisi
ngius ngius
ngudan engud
ngudan ngudan
ngupes ngupes
ngusu' ngusu'
nguu' nguu'
ni 1 ni 1
ni 2 ni 2
nia nia
ni'a ni'a
niau niau
nibil nibil
nibung nibung
nigu nigu
nigusyu nigusyu
nigwan nigwan
-niin niin 2
niin 1 niin 1
niin 2 niin 2
nila' nila'
nilan nilan
nilu' nilu'
nilung nilung
ninggas ninggas
ningil ningil
ningkulu' ningkulu'
nini nini
nini' nini'
ninu' ninu'
nipa' nipa'
nipis nipis
nita nita
nitu' 1 nitu' 1
nitu' 2 nitu' 2
nitu nitu
nitu'an nitu' 2
niu niu
niug niug
niwatak niwatak
nu nu
Nubimbedi Nubimbedi
Nubimbri Nubimbedi
Nubimbri Nubimbri
nubinta nubinta
nubintai- nubinta
Nui Nui
nuibi nuibi
nuibisintus nuibisintus
nuka nuka
nuksu nuksu
nukus nukus
nulu' nulu'
numbilaw numbilaw
nunuk nunuk
nupul nupul
nuti' nuti'