|< First< PreviousNext >Last >|
paug noun English. An owl, probably the seloputo owl, Scientific name. Strix seloputo. Generic. pengak
|< First< PreviousNext >Last >|