ta' dun ta' dun
ta ta
ta' ta'
taab taab
taal taal
taan taan
taang 1 taang 1
taang 2 taang 2
taang dun taang dun
taap taap
taas taas
taasan taas
taasan taasan
taasendaw endaw
taasendaw taas
taasendaw taasendaw
taba' 1 taba' 1
taba' 2 taba' 2
tabak tabak
taban taban
tabang abang
tabang tabang
tabanug tabanug
taben taben
tabentis tabentis
tabi' tabi'
tabinting tabinting
tabla 1 tabla 1
tabla 2 tabla 2
tablitas tablitas
tablun tablun
tabu' tabu'
tabubuk tambubuk
tabubuk tabubuk
tabug tabug
tabuk baba' tabuk
tabuk baba' tabuk baba'
tabuk tabuk
tabun tabun
tabung tabung
tadan tadan
tadek tadek
tadias tadias
tadu 1 tadu 1
tadu 2 tadu 2
tadu 3 tadu 3
tadun ta'
tadun ta' dun
tadun tadun
taga' sataga'
taga' taga'
tagad tagad
tagak tagak
tagal tagal
tagam tagam
tagay tagay
Tagbanwa Tagbanwa
tagek tagek
tagekpek tagekpek
tagia tagia
tagikul tagikul
taginaa taginaa
tagu' dig delendeman tagu' dig delendeman
tagu' tagu'
tagun tagun
tagus tagus
tagyaw tagyaw
tagyung pinatagyung
tagyung tagyung
tagyus tagyus
tai' ta'
tai' 1 tai' 1
tai' 2 tai' 2
tai tai
taig peksendaun taig peksendaun
taig taig
tainuk tai
tainuk tainuk
takabul takabul
takal takal
takedi takedi
takena' takena'
takep takep
takes takes
takesi' takesi'
takesil takesil
takin takin
taknel menaknel
taknel taknel
taknes taknes
taksi' taksi'
taku' taku'taku'
taku'taku' taku'taku'
takwad takwad
tala talatala
tala tala
talabusaw talabusaw
talak talak
talam talam
talatala tala
talatala talatala
talaw talaw
talek talek
talekbalu talekbalu
talem talem
talembaba' talembaba'
talenten talenten
tali 1 tali 1
tali 2 tali 2
tali 3 tali 3
talibung talibung
talimpuk talimpuk
talin talin
talintayan talintayan
talip talip
talipa' talipa'
talis talis
Talu' nu Megbebaya' talu'
Talu' nu Megbebaya' Talu' nu Megbebaya'
talu talu
talu' talu'
talub talub
taludas taludas
taluk taluk
talun telunan
talun tumalun
talun 1 talun 1
talun 2 talun 2
talungan talungan
taluyuk taluyuk
tama tama
tama'id tama'id
taman taman
tambag tambag
tambed tambed
tamben tamben
tambubuk tambubuk
tambul tambul
tamed tamed
tamik tamik
taming taming
tampad tampad
tampalaksa tampalaksa
tampaling tampaling
tampela' tampela'
tampilu' tampilu'
tampugaw tampugaw
tampul tampul
tampusan ngudan engud
tampusan ngudan tampusan ngudan
tampusan tampusan
tamuy tamuy
tana' tana'
tanan tanan
tanang tanang
tanda' tanda'
tandag tandag
tandeng 1 tandeng 1
tandeng 2 tandeng 2
tandi' tanggi'
tandi' tandi'
tandidi' kandidi'
tandidi' tandidi'
tanding tanding
tanem tanem
tanga tanga
tangag tangag
tangel 1 tangel 1
tangel 2 tangel 2
tanggab tanggab
tanggi' tanggi'
tanggu tanggu
tanggung tanggung
tanggungig bulan tanggungig bulan
tanggway tanggway
tangis tangis
tangkal tangkal
tangkeb tangkeb
tangkis tangkis
tangku' tangku'
tangkung tangkung
tangkup tangkup
tanglung tanglung
tangu tangu
tantu nu kwadeta tantu nu kwadeta
tantu tantu
tanud tanud
tanus tanus
tapa tapa
tapak 1 tapak 1
tapak 2 dapak 1
tapak 2 tapak 2
tapak 3 tapak 3
tapal tapal
tapan 1 tapan 1
tapan 2 tapan 2
tapas tapas
tapay tapay
tapi' lunaw tapi'
tapi' lunaw tapi' lunaw
tapi' silingan tapi' silingan
tapi' tapi'
tapid tapid
tapik 1 tapik 1
tapik 2 tapik 2
tapin tapin
tapis tapis
tapuk tapuk
tapusak tapusak
tasa tasa
tatak tatak
tatap tatap
tategdil tategdil
tau tau
taud tuud 2
taud taud
tauglaung tauglaung
taul gulag taul
taul gulag taul gulag
taul taul
taun taun
tautau tau
tautau diwata tau
tautau diwata tautau diwata
tautau tautau
tawa tawa
tawag dupi' tawag dupi'
tawag tawag
tawakal tawakal
tawal tawal
tawan 1 tawan 1
tawan 2 etaw
tawan 2 tawan 2
tawas tawas
tayay pa daan tayay pa daan
tayeb tayeb
tayem tayeb
tayem tayem
tayep tayep
tayuntuk tayuntuk
tayupi' tayupi'
teba' 1 teba' 1
teba' 2 teba' 2
teba'en teba' 1
teba'en teba'en
tebagang tebagang
tebaku' tebaku'
tebang tebang
tebas tebas
tebel tebel
tebeng tebeng
tebi tebi
tebia' tebia'
tebil tebil
tebili tebili
tebu tebu
tebu'an tabu'
tebu'an tebu'an
tebubuk tambubuk
tebubuk tebubuk
tebud tebud
tebul tebul
tedabahu tedabahu
tedainta traynta
tedak 1 tedak 1
tedak 2 tedak 2
tedaktuda tedaktur
tedaktur tedaktur
tedapu tedapu
tedatu tedatu
tedaynta traynta
tedaysikul tedaysikul
tedis tedis
tedisi tedisi
tedisintus tedisintus
tedisudidu tedisudidu
teduk teduk
tedung tedung
tedut tedut
teeb 1 teeb 1
teeb 2 teeb 2
te'ed te'ed
teem teem
tegakpas tigakpas
tegakpas tegakpas
tegaktak tegaktak
tegas lintegas
tegas tegas
tegasi gulu tegasi gulu
tegbeng tegbeng
tegbing tegbing
tegda' tegda'
tegdaw tigdaw
tegdaw tegdaw
tegdu' tegdu'
tegeb tegeb
tegektegekan tegektegekan
tegel tegel
tegen tegen
tegenting tegenting
tegetit tegetit
tegilawan tegilawan
teginep teginep
tegintim tegintim
teginting tegenting
teginting teginting
teguktuk teguktuk
teguntum tegintim
teguntum teguntum
tegupis tegupis
tegyung tegyung
teka teka
tekad tekad
tekaik tekaik
tekang tekang
tekas tekas
tekaw tekaw
teked teked
tekedteked tekedteked
tekem tekem
teken 1 teken 1
teken 2 teken 2
teket 1 teket 1
teket 2 teket 2
teki teki
tekla' tekla'
tekleb ekleb
tekleb tekleb
teklee' teklee'
tekling tekling
tekmal sekmal
tekmal tekmal
teknay teknay
tekpek tekpek
tektak 1 ektak
tektak 1 tektak 1
tektak 2 tektak 2
tektas tektas
tekteb tekteb
tektep tektep
tektub ektub
tektub tektub
tektuk ektuk
tektuk tektuk
teku' teku'
tekuaw tekuaw
tekuleng tekuleng
teku'teku' teku'teku'
tekwas tekwas
tekwil tekwil
telaba telaba
telabi telabi
telad telad
telaid telaid
telaked telaked
telanta telanta
telas telas
telata' telata'
telauy lauy
telauy telauy
telaw telaw
telawan pipit telawan pipit
telawan telawan
teleb teleb
telebu' telebu'
teledas teledas
teledu teledu
teleksak teleksak
teleksing teleksing
teleksuy leksuy
teleksuy teleksuy
telektap telektap
telemaw telemaw
telendug tendug
telendug tendugen
teleng teleng
telenggwag telenggwag
telengkaw telaw
telengkaw telengkaw
telengkee' telengkee'
telepet telepet
telepisung telepisung
teleta' teleta'
teli- teli-
teliagat teliagat
teliagum teliagum
teliaman teliaman
telibetanan telibetanan
teligdaan daan 2
teligdaan teligdaan
telik telik
teliksik teliksik
telilaamay laam
telilaamay telilaamay
telima' telima'
telimasu' telimasu'
telimbabuy telimbabuy
telimbaug telimbaug
telindeg telindeg
teling teling
telinga telinga
telinis telinis
telinting 1 telinting 1
telinting 2 telinting 2
telip telip
telipa' telipa'
telipuun telipuun
telis telis
telisebutay telisebutay
telisebuten sabut
teliseda' seda'
teliseda' teliseda'
teliti teliti
teliud teliud
telu liu bulan
telu liu telu liu
telu sebang bulan
telu sebang telu sebang
telu telu
telubatik 1 telubatik 1
telubatik 2 batik
telubatik 2 telubatik 2
teludas taludas
teludas teludas
teluk teluk
telukan teluk
telukan telukan
telukawan telukawan
teluku' teluku'
telukul telukul
teluluk teluluk
telunan talun 1
telunan telunan
telung telung
teman teman
temba' temba'
tembasing sembasing
tembasing tembasing
tembuku tembuku
tembuluk tembuluk
tembus tembus
tembwali' tembwali'
temed temed
temedtemed temed
temedtemed temedtemed
temen temen
temes demes
temes temes
temiang temiang
temiluk temiluk
temisak temisak
tempad tempad
tempilas tempilas
tempu tempu
temul temul
temun timun
temun temun
tena' tena'
tenasak tenasak
tena'tena' tena'
tena'tena' tena'tena'
tenayan tenayan
tendan tendan
tendasan tendasan
tenday 1 tenday 1
tenday 2 tenday 2
tendeg tindeg 3
tendel dendel
tendeng tendeng
tendengan tendengan
tendu' penendu'
tendu' tendu'
tendug tendug
tendugen tendug
tendugen tendugen
teneb teneb
tenep tenep
tenga' enga'
tenga' 1 tenga' 1
tenga' 2 tenga' 2
tenga' bata' tenga' 1
tenga' bata' tenga' bata'
tengan tengan
tengaw tengaw
tenged tenged
tengeg tengeg
tenges tenges
tenggal tenggal
tenggwal tenggal
tengigib tengigib
tengkal tangkal
tengkal tengkal
tenglad tenglad
tenglen tenglen
tenglis tenglis
tenglu tenglu
tenguk tenguk
tengul tengul
tental tental
tentang tentang
tenteng bulan
tenteng 1 tenteng 1
tenteng 2 tenteng 2
tenting tenting
tentud entud
tentud tentud
tentul tentul
tentun tentun
tentung tentung
tenug 1 tenug 1
tenug 2 tenug 2
tepad tepad
tepak tepak
tepal ?? penepalan
tepal 1 tepal 1
tepal 2 tepal 2
tepeng tepeng
tepes tepes
tepikan 1 tepikan 1
tepikan 2 tepikan 2
tepisan tapis
tepisan tepisan
tepu tepu
tepuduk tepuduk
tepuk tepuk
tepung tepung
tetaked tetaked
tetalu tetalu
tetangaw tetangaw
tetekaw tekaw
tetekaw tetekaw
tetekwaik tetekwaik
tetepung tetepung
tetuay 1 tetuay 1
tetuay 2 tetuay 2
tetubad tetubad
tetuges tetuges
tetungaw 1 tetungaw 1
tetungaw 2 tetungaw 2
tetungay tungay
tetungay tetungay
tetuunan tuun 2
tetuunan tetuunan
tiag tiag
tial tial
tiala tiala
tian 1 tian 1
tian 2 tian 2
tian pusu' pusu'
tian pusu' tian 1
tian pusu' tian pusu'
tianggi tianggi
tianggian tianggi
tiba' tiba'
tibaba' tibaba'
tibasal tibasal
tibaw tibaw
tibegek tibegek
tibeng tibeng
tibud tibud
tibuka tibuka
tibul penibulan
tibul tibul
tibulalang tibulalang
tibuneg tibuneg
tibungkug tibungkug
tibuuk tibuuk
tibuukan tibuuk
tibuukan benwa tibuukan benwa
tibuukan tibuukan
tidaddul tidadur
tidaddul tidaddul
tidadur tidadur
tiding tiding
tidu 1 tidu 1
tidu 2 tidu 2
tidudun tidudun
tiga' siga'
tiga' tiga'
tigakpas tegakpas
tigakpas tigakpas
tigaktang tigaktang
tigam tigam
tigamad tigamad
tiga'wan tiga'wan
tigayun tigayun
tigbak tigbak
tigbas tigbas
tigbaw tigbaw
tigbay tigbay
tigbengalan tigbengalan
tigbuabu abu
tigbuabu tigbuabu
tigbulalang tibulalang
tigbulalang tigbulalang
tigdaw tigdaw
tigdawan tigdaw
tigdawan tigdawan
tigdek tigdek
tigdu tigdu
tigel tigel
tigi' 1 tigi' 1
tigi' 2 tigi' 2
tigib tigib
tigis tigis
tiglapus lapus 2
tiglapus tiglapus
tigu'an tiga'wan
tigu'an tigu'an
tigupis epis 1
tigupis tigupis
tigway tigway
tiig taig
tiig tiig
tikal tikal
tikang tikang
tikaw tikaw
tikel tikel
tiklab tiklab
tiklang tiklang
tiklub tiklub
tikmad tikmad
tikpes tikpes
tikpu' tikpu'
tikpu'an tikpu'
tikpu'an tikpu'an
tikteg tikteg
tikuk 1 tikuk 1
tikuk 2 tikuk 2
tikuli' tikuli'
tikup tikup
tikwa' tikwa'
tilak tilak
tilapya tilapya
tilas lilas
tilas tilas
tilau' tilau'
tilaw menagat tilaw
tilaw menagat tilaw menagat
tilaw menunda' tilaw
tilaw menunda' tilaw menagat
tilaw tilaw
tilis tilis
tiluk tiluk
tilun tilun
tilung tilung
tilus tilus
tima' tima'
timal timal
timang timang
timasa' basa'
timasa' timasa'
timbak timbak
timbang timbang
timbaw timbaw
timpa timpa
timpa' timpa'
timpad tampad
timpad timpad
timpang timpang
timpeng timpeng
timpu timpu
timualag timualag
timu'ay timu'ay
timud timud
timulang timulang
timun timun
timungkug tibungkug
timungkug timungkug
tina' tina'
tinai tinai
tinam tinam
tinangkung tinangkung
tinapay tinapay
tinawan tau
tinawan tinawan
tinda tinda
tindaan tinda
tindan tindan
tindeg 1 tindeg 1
tindeg 2 tindeg 2
tindeg 3 tindeg 3
tindu' tindu'
tinga tinga
tingag tingag
tingeb 1 tingeb 1
tingeb 2 tingeb 2
tingeg tingeg
tingel tingel
tingga' da'awa tingga' da'awa
tingga' tingga'
tinggas mata tinggas
tinggas mata tinggas mata
tinggas tinggas
tingin tingin
tingkagan tingkagan
tingkaul tingkaul
tingkaulan tingkaulan
tingkugas tingkugas
tingkugu' tingkugu'
tingkulud tingkulud
tingulu tingulu
tini' tini'
tini'aman tini'aman
tinibud tinibud
tinidur tinidur
tinindegay tindeg 2
tinindegay tinindegay
tiniwalang tiniwalang
tintay tintay
tintelu telu
tintelu tintelu
tintulu'an titulu'
tintulu'an tintulu'an
tinud tinud
tipa' tipa'
tipakan tipakan
tipas tipas
tipu tipu
tipuli tipuli
tipus tipus
tisa tisa
tisa' tisa'
tisen tisen
tistigus tistigus
tisudidu tedisudidu
tisudidu tisudidu
titay titay
titek titek
titenga' tenga' 1
titenga' titenga'
titi' titi'
titis titis
titulu' titulu'
tiu' tiu'
tiub tiub
tiugu' tiugu'
tiwan tiwan
tiwas tiwas
trabahu tedabahu
trais tedis
trak tedak 2
trak trak
traynta traynta
tsuuk suuk 2
tsuuk tsuuk
tu tu
tua' tua'
tuad tuad
tual tual
tualya tualya
tuang tuang
tuay tuay
tubak tubak
tubali tubali
tubang atubang
tubang tubang
tubangan atubang
tubangan tubangan
tubig tubig
tubil tubil
tubu' metetubu'
tubu 1 tubu 1
tubu 2 tubu 2
tubu' tubu'
tubuan tubuan
tubud tubud
tubung tubung
tubus tubus
tudiuk tugyuk
tudiuk tudiuk
tudu tudu
tuduk tuduk
tuga' tuga'
tugaling mamak mamak
tugaling mamak tugaling mamak
tugaling tugaling
tugaw tugaw
tugaya' tugaya'
tugayas tugayas
tugda' egdan tugda' egdan
tugda' tugda'
tugdus tugdus
tugelingan tugelingan
tuges tuges
tugling tugling
tugun tugun
tugut tugut
tugyuk tugyuk
tukak tukak
tukal 1 tukal 1
tukal 2 tukal 2
tukal di gegdan tukal di gegdan
tukang ganga tukang ganga
tukaw 1 tukaw 1
tukaw 2 tukaw 2
tukid tukid
tuklis tuklis
tuklud tuklud
tuklus tuklus
tukmu gembagel tukmu
tukmu gembagel tukmu gembagel
tukmu maika' tukmu
tukmu maika' tukmu maika'
tukmu tukmu
tukpa 1 tukpa 1
tukpa 2 tukpa 2
tuksuk tuksuk
tukung tukung
tula tula
tulabung tulabung
tulag tulag
tulagi gmulu' tulagi gmulu'
tulak 1 tulak 1
tulak 2 tulak 2
tulakit tulakit
tulan 1 tulan 1
tulan 2 tulan 2
tulanan tulan 2
tulanan tulanan
tulapuk tulapuk
tulau' tulau'
tulaung tulaung
tulay tulay
tulayun tulayun
tuleng tuleng
tuli tuli
tuli' tuli'
tulik tulik
tulimbag tulimbag
tulin tulin
tuling tuling
tulis 1 tulis 1
tulis 2 tulis 2
tulisan tulis 1
tulu 1 tulu 1
tulu 2 tulu 2
tulu' tulu'
tulud tulud
tulug bata' tulug bata'
tulug tulug
tulugen tulug
tulun tulun
tulung tulung
tuluy tuluy
tuma tuma
tumalun tumalun
tuman tuman
tumanggung tanggung
tumanggung tumanggung
tumayam tumayam
tumbaga tumbaga
tumbalig balig
tumbalig sumbalig
tumbalig tumbalig
tumbuk 1 tumbuk 1
tumbuk 2 tumbuk 2
tumbuligi tumbuligi
tumelaid telaid
tumelaid tumelaid
tumendayan tumendayan
tumeng tumeng
tumiag tumiag
tumiiag na su gendaw endaw
tumu' tumu'
tumulug tulug
tumulug tumulug
tumulug tumulug
tuna' tuna'
tuna'an tuna'
tuna'an tuna'an
tunag tunag
tunang tunang
tunatuna tunatuna
tunaw 1 tunaw 1
tunaw 2 tunaw 2
tunayan tunayan
tunda' tunda'
tundan tundan
tundek 1 tundek 1
tundek 2 tundek 2
tunga' baba' tunga' baba'
tunga tunga
tunga' tunga'
tungan tungan
tungay tungay
tunggab tunggab
tunggala' tunggala'
tunggilaw tunggilaw
tunggiling iling
tunggiling tunggiling
tunggu' tunggu'
tunggul tunggul
tungisu' tungisu'
tungkiba' tungkiba'
tungku' tungku'
tungkul tungkul
tunik tunik
tunis tunis
tuntu tuntu
tunung tunung
tupaw tupaw
tupu tupu
tupuan tupu
tupuan tupuan
tutub tutub
tutud tutud
tutuk tutuk
tutung gangit tutung gangit
tutung tutung
tu'u tu'u
tuud 1 tuud 1
tuud 2 tuud 2
tuudan tuud 1
tuudan tuudan
tuuk tuuk
tuun 1 tuun 1
tuun 2 tuun 2
tuun 3 tuun 3
tu'un tu'un
tu'us tu'us
tuyang tuyang
tuyu' tuyu'
tuyud tuyud
tuyung tuyung
-u 1 -u 1
-u 2 -u 2